نوشته‌ها

پروژه معلق نگه داشتن گوی آهنی بوسیله میدان مغناطیسی و کنترل دیجیتال آن در متلب

پروژه معلق نگه داشتن گوی آهنی بوسیله میدان مغناطیسی و کنترل دیجیتال آن در متلب

/
در این ساعت از مطلب دی ال پروژه ای تحت عنوان معلق نگه داشتن …

شبیه سازی جبرانسازهای پسفاز و پیشفاز با متلب

/
در این لحظه از مطلب دی ال برای کاربران عزیز معرفی جبرانساز پیشفاز وپ…

تشخیص نقاط داخل مربع محاط در دایره با شبکه عصبی

/
در این پست برای همراهان عزیز مطلب دی ال پروژه ی جالبی را برا…
پیدا کردن مینیمم تابع اکلی (Ackley) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)

پیدا کردن مینیمم تابع اکلی (Ackley) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)

/
در این لحظه از مطلب دی ال پروژه ی با عنوان پیدا کردن مینیمم تاب…
شبیه سازی مقاله تنظیم عملی ضرایب PID برای کنترل حرکت در متلب

شبیه سازی مقاله تنظیم عملی ضرایب PID برای کنترل حرکت در متلب

/
در این ساعت از مطلب دی ال شبیه سازی مقاله Practical PID Contro…
همه چیز در مورد نرم افزار matlab و کاربردهای آن

همه چیز در مورد نرم افزار matlab و کاربردهای آن

/
همه چیز در مورد نرم افزار matlab و کاربردهای آن مقدمه متلب یک زبان برنام…
شبیه سازی مقاله تشخیص ناهنجاری در شبکه های کامپیوتری با استفاده از داده کاوی در متلب

شبیه سازی مقاله تشخیص ناهنجاری در شبکه های کامپیوتری با استفاده از داده کاوی در متلب

/
در این پست شبیه سازی مقاله ی  تشخیص ناهنجاری در شبکه های کامپیو…
کد مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم شبیه سازی تبرید (SA) در متلب

سورس کد مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم شبیه سازی تبرید در متلب

/
در پست قبلی پروژه ای برای دانلود قرار دادیم تحت عنوان سورس کد مسئله…
سورس کد مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک در متلب

سورس کد مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک در متلب

/
در این پست در ادامه ی پست های قبلی در رابطه با پروژه ها و مق…