بهینه سازی با الگوریتم pso , بهینه سازی با الگوریتم ازدحام ذرات , بهینه سازی با الگوریتم pso در متلب , انجام پروژه الگوریتم pso در متلب

بهینه سازی با الگوریتم pso

بهینه سازی با الگوریتم pso در زمینه های بهینه‌ سازی توابع ریاضیاتی و مهندسی ، بررسی تاثیر مقادیر پارامترهای PSO روی جواب‌های مساله ، انتخاب ویژگی ، حل مساله فروشنده دوره گرد ، بهینه‌سازی پارامترهای SVM ، بهینه سازی شبکه‌ی عصبی و ….

بهینه سازی با الگوریتم pso | الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

 

الگوریتم PSO (بهینه سازی ازدحام ذرات) :

تفکر و تصمیم جمعی در بسیاری از موارد می‌تواند باعث دستیابی به جواب مطلوبی گردد. در این بین رفتارهای موجودات نیز بیانگر نوعی تشریک مساعی برای رسیدن به یک جواب بهینه در طبیعت است. مشاهده رفتار اجتماعی در طبیعت، همانند رفتار پرندگان برای یافتن مسیر بهینه در سفر نمونه ای از هوش جمعی در طبیعت می‌باشد. این الگوریتم در سال ۱۹۹۵ میلادی توسط  کندی و ابرهارت معرفی شد.

الگوریتم PSO یک روش جست و جوی چندعامله است ، که عامل های آن در فضای جست و جو به صورت موازی عمل می‌کنند. این الگوریتم بیشتر برای مسائل پیوسته به کار می‌رود، اما با اعمال تغییرات در بدنه الگوریتم می‌تواند برای مسادل گسسته نیز مورد استفاد قرار گیرد.

_ V max : حداکثر سرعتی که هر ذره در فضای جست‌ و جو می‌تواند داشته باشد. سرعت مجاز هر ذره دربازه‌ی (V max , V max-) قرار می‌گیرد.

_ ضریب وزن اینرسی (ω) : تمایل ذره جهت حفظ موقعیت فعلی را نشان می‌دهد.

_ پارامترهای c1 و c2 ، به ترتیب بیانگر میزان تاثیر بهترین حالت هر فرد و بهترین حالت جمعیت (بر اساس آنچه که تا کنون مشاهده شده‌است)، بر تعیین موقعیت جدید هر ذره می‌باشند. c1 ضریب اعتماد به نفس و c2 ضریب اعتماد با اجتماع نامیده خوانده می‌شوند.

_ مقادیر تصادفی φ۱ و φ۲  ، که به ترتیب بیانگر تاثیر  p(t) و g(t) روی رابطه‌ی بروزرسانی سرعت هستند. p(t) بیان‌گر بهترین موقعیت مشاهده شده توسط هر ذره و g(t) بیان‌گر بهترین موقعیت مشاهده شده توسط سایر ذرات (همسایه‌های ذره) است. رابطه بازگشتی زیر، نحوه بروزرسانی سرعت و موقعیت ذره، i را در بعد d نشان می‌دهد.

بهینه سازی با الگوریتم pso

بهینه سازی با الگوریتم pso

روند بهینه‌سازی PSO در شکل زیر آمده است:

بهینه سازی با الگوریتم pso

بهینه سازی با الگوریتم pso

الگوریتم PSO همانند سایر الگوریتم‌ های فراابتکاری می‌تواند در مسائل زیر به کار رود :

_ بهینه‌ سازی توابع ریاضیاتی و مهندسی

_ بررسی تاثیر مقادیر پارامترهای PSO روی جواب‌های مساله

_ انتخاب ویژگی

_ حل مساله فروشنده دوره گرد

_ بهینه‌سازی پارامترهای SVM

_ بهینه سازی شبکه‌ ی عصبی

 _ تشخیص چهره

و ….

وب سایت مطلب دی ال با انجام پروژه های بهینه سازی با الگوریتم pso در متلب در خدمت کاربران عزیز می باشد .