نوشته‌ها

پروژه طراحی پیانو با نرم افزار متلب

پروژه طراحی پیانو با نرم افزار متلب

/
در این پست پروژه ای با عنوان “پروژه طراحی پیانو با نرم افزار متل…
پروژه تشخیص ارقام فارسی با استفاده از شبکه ی عصبی در Matlab

پروژه تشخیص ارقام فارسی با استفاده از شبکه ی عصبی در متلب

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان تشخیص ارقام فارسی با استفاده از ش…