نوشته‌ها

شبیه سازی مقاله تنظیم عملی ضرایب PID برای کنترل حرکت در متلب
پروژه پیاده سازی کنترل کننده PID و کنترل کننده فازی بر روی یک فرآیند درجه سوم