نوشته‌ها

پروژه تشخیص تعداد و رنگ های میوه ها با متلب

پروژه ی پردازش تصویر با متلب (تشخیص تعداد و رنگ های میوه ها)

/
در این پروژه برای یک عکس از تعدادی میوده، تعداد میوه ها و رنگ…