نوشته‌ها

دانلود برنامه ای به زبان اسمبلی که ساعت و تاریخ سیستم را نشان می دهد.

/
زبان اسمبلی بعد از زبان ماشین قدیمی ترین زبان برنامه نویسی سطح پ…