نوشته‌ها

حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک (پیاده سازی با Matlab)

حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک (پیاده سازی با Matlab)

/
در این پروژه مسئله ی Maze را با کمک الگوریتم ژنتیک با انتخاب تابع fitness م…