نوشته‌ها

شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی دو مخزن متوالی

دانلود مقاله شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی دو مخزن متوالی

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان  شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی…
دانلود مقاله ارائه یک روش موثر ارزیابی کیفیت سرویس وبسایت هاي آموزشی با استفاده از روش خوشه بندي فازي کاهشی

مقاله ارائه یک روش موثر ارزیابی کیفیت سرویس وبسایت های آموزشی با استفاده از روش خوشه بندی فازی کاهشی

/
در این پست  مقاله ارائه یک روش موثر ارزیابی کیفیت سرویس وبسایت …
مقاله ی روش های تشخیص بلوربرای تصاویر دیجیتالی

مقاله ی روش های تشخیص blur (تاری) برای تصاویر دیجیتالی

/
در این مقاله روش های تشخیص blur (تاری) برای تصاویر دیجیتالی توضی…