نوشته‌ها

طراحي سيستم تشخيص خطا براي فرآيند TEP با استفاده از ترکيب داده و روش بیزین و نزدیکترین همسایه بر مبنای PCA

طراحی سیستم تشخیص خطا برای فرآیند TEP با استفاده از ترکیب داده و روش بیزین و نزدیکترین همسایه بر مبنای PCA

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان طراحی سیستم تشخیص خطا برای فرآیند…