نوشته‌ها

پیدا کردن مینیمم تابع اکلی (Ackley) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)
مقاله نهان نگاری متن در تصویر با روش مارپیچ ارشمیدس و استگانوگرافی به همراه شبیه سازی در متلب