نوشته‌ها

,

پروژه پیدا کردن نواحی پوست با استفاده از منطق فازی

/
پروژه پیدا کردن نواحی پوست با استفاده از منطق فازی ،عنوان پروژه ای ا…
دانلود پروژه تعیین زمان روشن بودن ماشین لباسشویی با منطق فازی
,

دانلود پروژه تعیین زمان روشن بودن ماشین لباسشویی با منطق فازی

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان تعیین زمان روشن بودن ماشین لباسشو…
پروژه پیاده سازی کنترل کننده PID و کنترل کننده فازی بر روی یک فرآیند درجه سوم
مقاله کنترل قند خون با استفاده از سیستم فازی
,

شبیه سازی مقاله کنترل قند خون با استفاده از سیستم فازی

/
در این پست مقاله ای تحت عنوان کنترل قند خون در بیماران دیابتی ن…