نوشته‌ها

پروژه پیدا کردن نواحی پوست با استفاده از منطق فازی

/
پروژه پیدا کردن نواحی پوست با استفاده از منطق فازی ،عنوان پروژه ای ا…
دانلود پروژه تعیین زمان روشن بودن ماشین لباسشویی با منطق فازی

دانلود پروژه تعیین زمان روشن بودن ماشین لباسشویی با منطق فازی

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان تعیین زمان روشن بودن ماشین لباسشو…
پروژه پیاده سازی کنترل کننده PID و کنترل کننده فازی بر روی یک فرآیند درجه سوم

پروژه پیاده سازی کنترل کننده PID و کنترل کننده فازی بر روی یک فرآیند درجه سوم

/
پروژه پیاده سازی کنترل کننده PID و کنترل کننده فازی بر روی یک فرآیند د…
مقاله کنترل قند خون با استفاده از سیستم فازی

شبیه سازی مقاله کنترل قند خون با استفاده از سیستم فازی

/
در این پست مقاله ای تحت عنوان کنترل قند خون در بیماران دیابتی ن…