نوشته‌ها

پروژه ی شناسایی چهره افراد به کمک روش های کاهش ابعاد ویژگی

دانلود پروژه ی شناسایی چهره افراد به کمک روش های کاهش ابعاد ویژگی

/
خلاصه ای از توضیحات پروژه : در این پروژه با کمک روش های شناس…