نوشته‌ها

تکنیک‌های حاشیه نویسی خودکار تصویر

تکنیک‌های حاشیه نویسی خودکار تصویر

/
تحقیقات اخیر نشان می‌هد که یک فاصله معنایی بین بازیابی تصاویر برا…