نوشته‌ها

پروژه تشخیص اعداد فارسی با شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان

پروژه تشخیص اعداد فارسی با شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان

/
در این پست پروژه ای را برای شما عزیزان قرار داده ایم با نام تشخیص اع…