نوشته‌ها

الگوریتم های لبه یابی تصویر

الگوریتم های لبه یابی تصویر

/
لبه تصویر، نقاطی از تصویر است که در آن شدت روشنایی به طور ناگها…