نوشته‌ها

پردازش تصویر و تکنیک های استفاده از آن

پردازش تصویر و تکنیک های استفاده از آن

/
در این پست کتابی را تحت عنوان پردازش تصویر وتکنیک های استفاده از آ…
الگوریتم های لبه یابی تصویر

الگوریتم های لبه یابی تصویر

/
الگوریتم های لبه یابی تصویر ؛ لبه تصویر، نقاطی از تصویر است …