پیاده سازی الگوریتم دایجسترا و الگوریتم پریم در متلب
تشخیص پلاک خودرو با نرم افزار متلب در حالت صاف نبودن پلاک
, ,

پروژه بازی چکرز با نرم افزار متلب

/
در این پست پروژه بازی چکرز با نرم افزار متلب را برای دانلود قرار داده …
پروژه پردازش تصاوير رقومی با نرم افزار متلب
پروژه پیش بینی دما با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه
شبیه سازی ترابرد الکترونی نانونوار گرافنی دسته صندلی (armchair) با متلب