شبيه سازي يك مبدل تقريب متوالي ايده آل با متلب
, ,

شبیه سازی یک مبدل تقریب متوالی ایده آل با متلب

/
در این ساعت از مطلب دی ال پروژه ای مربوط به رشته الکترونیک ت…
شبیه سازی مقاله کنترل زمان محدود برای فضاپیما با رفتار غیرخطی بر اساس روش مد لغزشی ترمینال با متلب
پروژه خطی سازی سیستم های کنترلی غیر خطی در متلب
,

پروژه خطی سازی سیستم های کنترلی غیر خطی در متلب

/
پروژه خطی سازی سیستم های کنترلی غیر خطی در متلب : پروژه خطی ساز…
شبیه سازی مقاله تنظیم عملی ضرایب PID برای کنترل حرکت در متلب
تخمین پارامترهای سیستم دینامیکی با استفاده از فیلتر کالمن و حداقل مربعات بازگشتی
دانلود پروژه تحلیل شبکه ارتباطات مغز پستانداران
, ,

دانلود پروژه تحلیل شبکه ارتباطات مغز پستانداران

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان تحلیل شبکه ارتباطات مغز پستانداران…
طراحی کنترل کننده بهینه شامل تخمین گر مرتبه کامل با روش بهینه سازی هوشمند PSOو الگوریتم ژنتیک
شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی دو مخزن متوالی
,

دانلود مقاله شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی دو مخزن متوالی

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان  شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی…
طراحي سيستم تشخيص خطا براي فرآيند TEP با استفاده از ترکيب داده و روش بیزین و نزدیکترین همسایه بر مبنای PCA