شبیه سازی مقاله کنترل زمان محدود برای فضاپیما با رفتار غیرخطی بر اساس روش مد لغزشی ترمینال با متلب
پروژه خطی سازی سیستم های کنترلی غیر خطی در متلب
,

پروژه خطی سازی سیستم های کنترلی غیر خطی در متلب

/
پروژه خطی سازی سیستم های کنترلی غیر خطی در متلب : پروژه خطی ساز…
شبیه سازی مقاله تنظیم عملی ضرایب PID برای کنترل حرکت در متلب
تخمین پارامترهای سیستم دینامیکی با استفاده از فیلتر کالمن و حداقل مربعات بازگشتی
دانلود پروژه تحلیل شبکه ارتباطات مغز پستانداران
, ,

دانلود پروژه تحلیل شبکه ارتباطات مغز پستانداران

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان تحلیل شبکه ارتباطات مغز پستانداران…
طراحی کنترل کننده بهینه شامل تخمین گر مرتبه کامل با روش بهینه سازی هوشمند PSOو الگوریتم ژنتیک
شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی دو مخزن متوالی
,

دانلود مقاله شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی دو مخزن متوالی

/
در این پست پروژه ای تحت عنوان  شناسایی و تخمین سیستم دینامیکی غیر خطی…
طراحي سيستم تشخيص خطا براي فرآيند TEP با استفاده از ترکيب داده و روش بیزین و نزدیکترین همسایه بر مبنای PCA