پروژه متلب

شبکه های عصبی و کاربردهای آن

/
شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks - ANN)  یا به زبان…
شبکه های عصبی

مثال های شبکه های عصبی با نرم افزار Matlab

/
در این ساعت از مطلب دی ال فایلی آموزشی در قالب pdf تحت عنوان مثال ها…