مرجع کامل تولباکس pde در متلب ۲۰۱۶a

در این لحظه از مطلب دی ال کتابی تحت عنوان مرجع کامل تولباکس pde در متلب ۲۰۱۶a را برای دانلود قرار داده ایم.این کتاب که به زبان لاتین می باشد ، در ۶ فصل گردآوری شده است و مرجع کامل و مناسبی برای تولباکس pde می باشد.در ادامه فهرست این کتاب را مشاهده می نمایید.

فهرست کتاب Partial Differential Equation Toolbox :

۱- Getting Started :

— Partial Differential Equation Toolbox Product Description

— Equations You Can Solve Using Legacy Functions

— Equations You Can Solve Using Recommended Functions

— Common Toolbox Applications

— Solve 2-D PDEs Using the PDE App

— Visualize and Animate Solutions

— Poisson’s Equation with Complex 2-D Geometry

— PDE App Shortcuts

— Finite Element Method (FEM) Basics

۲- Setting Up Your PDE :

— Open the PDE App

— Specify Geometry Using a CSG Model

— Select Graphical Objects Representing Your Geometry

— Rounded Corners Using CSG Modeling

— Solve Problems Using Legacy PDEModel Objects

— Solve Problems Using PDEModel Objects

— Create 2-D Geometry

— Create CSG Geometry at the Command Line

— Create Geometry Using a Geometry Function

— Create and View 3-D Geometry

— Functions That Support 3-D Geometry

— Put Equations in Divergence Form

— Systems of PDEs

— Scalar PDE Coefficients

— Specify Scalar PDE Coefficients in String Form

— Coefficients for Scalar PDEs in PDE App

— Specify 2-D Scalar Coefficients in Function Form

— Specify 3-D PDE Coefficients in Function Form

— Solve PDE with Coefficients in Functional Form

— Enter Coefficients in the PDE App

— Coefficients for Systems of PDEs

— Systems in the PDE App

— f Coefficient for Systems

— f Coefficient for specifyCoefficients

— c Coefficient for specifyCoefficients 

— c Coefficient for Systems

— m, d, or a Coefficient for specifyCoefficients

— a or d Coefficient for Systems

— View, Edit, and Delete PDE Coefficients

— Set Initial Conditions

— View, Edit, and Delete Initial Conditions

— Solve PDEs with Initial Conditions

— No Boundary Conditions Between Subdomains

— Identify Boundary Labels

— Forms of Boundary Condition Specification

— Boundary Matrix for 2-D Geometry

— Classification of Boundary Conditions

— Specify Boundary Conditions Objects

— Specify Constant Boundary Conditions

— Solve PDEs with Constant Boundary Conditions

— Specify Nonconstant Boundary Conditions

— Boundary Conditions by Writing Functions

— Mesh Data

— Adaptive Mesh Refinement

۳- Solving PDEs :

— Solve 2-D PDEs Using the PDE App

— Structural Mechanics — Plane Stress

— Structural Mechanics — Plane Strain

— Clamped, Square Isotropic Plate With a Uniform Pressure Load

— Deflection of a Piezoelectric Actuator

— Electrostatics

— ۳-D Linear Elasticity Equations in Toolbox Form

— Magnetostatics

— AC Power Electromagnetics

— Conductive Media DC

— Heat Transfer

— Nonlinear Heat Transfer In a Thin Plate

— Diffusion

— Solve Poisson’s Equation on a Unit Disk

— Scattering Problem

— Minimal Surface Problem

— Domain Decomposition Problem

— Heat Equation for Metal Block with Cavity

— Heat Distribution in a Radioactive Rod

— Wave Equation

— Eigenvalues and Eigenfunctions for the L-Shaped Membrane

— L-Shaped Membrane with a Rounded Corner

— Eigenvalues and Eigenmodes of a Square

— Vibration Of a Circular Membrane Using The MATLAB eigs Function

— Solve PDEs Programmatically

— Solve Poisson’s Equation on a Grid

— Plot 2-D Solutions and Their Gradients

— Plot 3-D Solutions and Their Gradients

— Dimensions of Solutions and Gradients

۴- PDE App :

— Specify 2-D Geometry in the PDE App

— Specify Boundary Conditions in the PDE App

— Specify Coefficients in the PDE App

— Specify Mesh Parameters in the PDE App

— Tooltip Displays for Mesh and Plots

— Adjust Solve Parameters in the PDE App

— Plot the Solution in the PDE App

۵- Finite Element Method :

— Elliptic Equations

— Finite Element Basis for 3-D

— Systems of PDEs

— Parabolic Equations

— Hyperbolic Equations

— Eigenvalue Equations

— Nonlinear Equations

— References

۶- Functions — Alphabetical List

 


نام کتاب : Partial Differential Equation Toolbox

زبان : لاتین

تعداد صفحه : ۹۰۴ صفحه

حجم کتاب : ۷٫۰۹ MB

رمز فایل : www.matlabdl.com

دانلود

دانلود

 

 

 


 0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *