دانلود مقاله ارائه یک روش موثر ارزیابی کیفیت سرویس وبسایت هاي آموزشی با استفاده از روش خوشه بندي فازي کاهشی

مقاله ارائه یک روش موثر ارزیابی کیفیت سرویس وبسایت های آموزشی با استفاده از روش خوشه بندی فازی کاهشی

در این پست  مقاله ارائه یک روش موثر ارزیابی کیفیت سرویس وبسایت های آموزشی با استفاده از روش خوشه بندی فازی کاهشی را برای شما عزیزان برای دانلود قرار داده ایم.

چکیده

پس از اینکه وبسایت های آموزشی اهمیت فزایندهای در فرآیند آموزش پیدا کردند، ارزیابی کیفیت و اثربخشی آنها برای محققان ضروری است. مطالعات گذشته معیارهایی نظیر کیفیت سرویس را تعیین کردند.معیار کیفیت سرویس توسط زیر معیار رضایت کاربر قابل اندازهگیری است. برای این منظور، جهت بررسی زیر معیار رضایت کاربر توسط روش کاربرد کاوی وب پس از پیش پردازش فایل ثبت و استخراج ویژگی های کاربران از نشست های آنها، با استفاده از روش خوشه بندی فازی کاهشی، آنها را گروه بندی می کنیم. جهت به دست آوردن مراکز خوشه ها، پتانسیل نقاط دادهای مرور کاربران هر وب سایت در نظر گرفته میشود. پس از خوشه بندی کاهشی داده های مدت زمان مشاهده صفحه و فرکانس بازدید صفحه، معیار کیفیت سرویس توسط زیر معیار رضایت کاربرتعیین میشود.

مقدمه

باوجود پیشرفت های فنآوری شبکه و اطلاعات،حجم زیادی ازاطلاعات با ایجاد وبسایت های مختلف مانند وبسایت های آموزشی به کاربران ارائه میشود. پس از اینکه وبسایت های آموزشی اهمیت فزایندهای در فرآیند آموزش پیدا کردند، ارزیابی کیفیت و اثربخشی آنها برای محققان و مربیان ضروری است. مطالعات گذشته معیارهایی نظیر کیفیت سرویس را تعیین کردند. برای ارزیابی معیار کیفیت سرویس از وبکاوی استفاده میشود. وبکاوی یک تکنیک داده کاوی است که به طور خودکار اطلاعات را از اسناد وب استخراج میکند. بر وبکاوی World Wide Web مبنای اطلاعات جمع آوری شده به سه گروه میشود: محتواکاوی وب، ساختارکاوی وب و کاربرد کاوی وب. محتوا کاوی وب با کشف اطلاعات یا دانش از محتوای صفحات وب سر و کار دارد. ساختار کاوی وب ارتباطات بین صفحات وب را بوسیله تحلیل ساختار وب کشف میکند. براساس توپولوژی ابر پیوندها، ساختارکاوی وب صفحات وب را گروه بندی می کند و الگوهای مربوطه را تولید میکند، مانند تشابه و ارتباطات بین وب سایتهای مختلف. کاربردکاوی وب فرایند کشف این مسئله است که کاربران در اینترنت دنبال چه چیزی میگردند.کاربرد کاوی وب، استخراج اطلاعات مفید از فایل ثبت موجود در وب سرور است که بر اساس رفتار و تعاملات کاربران شکل میگیرد. باتوجه به آنکه نمایه های موجود در سرور به ترتیب ذخیره شده و مختص یک کاربر نیستند و مربوط به کاربران مختلف میباشند و به ازای یک کاربر اطلاعات مختلفی نگهداری میشود، در بیشتر موارد بازیابی اطلاعات با خطا همراه است. لذا فرآیند پیش پردازش داده که یکی از مراحل کاربرد کاوی وب است، امری ضروری است؛ بنابراین در سیستم پیشنهادی خود ابتدا با پیش پردازش ثبت وب سرور آغاز می کنیم. سپس پارامترهای مدت زمان مشاهده ی صفحه و فرکانس صفحه را برای هر وبسایت بهصورت میانگین بهدست میآوریم و جهت تعیین معیار کیفیت سرویس با روش خوشهبندی کاهشی، دادههای کاربران وبسایتهای مورد مطالعه را دسته بندی میکنیم. در ادامه این مقاله مطالب زیر بررسی میشوند:در بخش دوم مطالب پیش زمینه ای معرفی میشود. در بخش سوم برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی کیفیت وبسایت رابررسی میکنیم. در بخش چهارم روش پیشنهادی و ساختار آن را توضیح میدهیم. در بخش پنجم پیاده سازی روش پیشنهادی شرح داده میشود. در بخش ششم نتیجه گیری و کارهای آتی توضیح داده میشود.

این مقاله ی مفید را می توانید از لینک زیر بصورت مستقیم از مطلب دی ال دانلود نمایید.


نام مقاله : ارائه یک روش موثر ارزیابی کیفیت سرویس وبسایت های آموزشی با استفاده از روش خوشه بندی فازی کاهشی

زبان  : فارسی

حجم فایل : ۳۵۸kb

رمز فایل :www.matlabdl.com

دانلود

 

 

 


 0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *